Zemetrasenie v Turecku (odkazy na zamyslenie)


„Dohovor o úprave [resp. o zákaze úpravy] životného prostredia“, formálne „Dohovor o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia techník na úpravu životného prostredia“, je medzinárodnou zmluvou zakazujúcou vojenské alebo iné nepriateľské použitie techník úpravy životného prostredia, ktoré majú rozsiahle, dlhodobé alebo závažné účinky [resp. následky].


Ak takéto techniky/zbrane skutočne existujú, tak podľa mňa sú viac-menej pod kontrolou globalistov, ktorí na vykonávanie sabotáží s použitím niektorej z týchto zbraní, využívajú k tomu príslušné štátne zložky tých krajín, ktoré disponujú náležitými prostriedkami na vykonávanie operácií tohto druhu.

Pripomínam, že Pjakin v súvislosti s minuloročnou sabotážou na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 povedal, že vtedy globálny prediktor musel riskovať lokálnu ekologickú katastrofu, aby zabránil globálnej jadrovej katastrofe!


Asi najjednoduchšie sa dá umelé zemetrasenie spôsobiť/vyvolať pomocou odpálenia náloží v tektonickom/zemskom zlome. Pričom k tomu ani netreba silné výbuchy, ale len relatívňe malé pravidelné impulzy, aby sa dosiahla rezonančná frekvencia [1] daného systému (teda zemskej kôry v mieste zlomu), čo povedie k (ná)rastu amplitúdy kmitov a následne ku kolapsu tohto systému. [odkaz 1, odkaz 2]

V tomto prípade je najdôležitejšou úlohou záškodníka/záškodníkov zamaskovať výbuchy náloží pred seizmológmi (resp. na seizmografoch) – a to takým sekvenčným/postupným odpálením/odpaľovaním „maskovacích“ náloží (o rôznej intenzite), aby následné výbuchy vytvorili prirodzenú krivku zemetrasenia.

Ide o pomerne jednoduchý princíp.


Poznámka

[1] Rezonancia:

  • „vo fyzike a technike: vynútené kmitanie systému vyvolané zdrojom, ktorého kmitočet [resp. frekvencia] je zhodný s vlastným kmitočtom systému“ [zdroj]
  • „Rezonancia je snaha systému kmitať na väčšej amplitúde – viac pri určitých frekvenciách ako pri ostatných. Tieto frekvencie sú známe ako rezonančné frekvencie. Pri týchto frekvenciách môžu aj malé pravidelné sily spôsobovať veľké amplitúdy kmitov, pretože systém uchováva energiu kmitania.“ [zdroj]
Advertisement